#در ایران اگر مسلمانان تلاش کنند به گرایشی غیر از اسلام رو بیاورند،از نظر قانونی مجازات انان اعدام است 😳

Mostafamasih.wordpress.com

#دعای #روز #

💡#دعاى #روز💡

خداى پر جلال،
امروز بار ديگر اين ايمان را در من قوى ساز،
تا هدفى را كه تو براى زندگيم مشخص ساخته اى
به پيش ببرم.
هرگاه كه به تمام و كمال به تو تكيه كنم،
و براى اين هدف زندگى كنم.

آمين🤲🏻

Mostafamasih.wordpress.com

#مسیح #چهار #عنصر# اصلی# برای #زنده #ماندن #

علم می گوید:

که ما برای زنده ماندن، حداقل به چهار عنصر اصلی و حیاتی احتیاج داریم . «

آب ، هوا ، غذا ، نور «

و ببینید که مسیح عیسی در کتاب مقدس در باره خودش چه می گوید :

من آب حیات هستم ،
من روح حیات هستم ،
من نان حیات هستم ،
من نور جهان هستم .

» علم درست می گوید «

ما برای زنده ماندن به

مسیح 🕊✝

نیاز داریم .

هللویا

mostafamasih.wordpress.com

#اسامی ۱۰ کشور جفاکننده بر مسیحیان در سال ۲۰۱۹

#خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آنِ ایشان است. «خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به‌خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به‌دروغ علیه‌تان بگویند. خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چراکه همین‌گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند.

انجیل متی ۱۰:۵-۱۲

اسامی ۱۰ کشور جفاکننده بر مسیحیان در سال ۲۰۱۹

#انجیل متی ۱۰:۵-۱۲

اسامی ۱۰ کشور جفاکننده بر مسیحیان در سال ۲۰۱۹

mostafamasih.wordpress.com

#رازگاهان #نام #خدا #را #بستایید #

#رازگاهان

نام خدا را بستایید .

هللویاه! خداوند را از آسمان بستایید، در عرش برین او را بستایید. ای همۀ فرشتگانش او را بستایید، ای همۀ لشکریانش، او را بستایید. ای خورشید و ماه، او را بستایید، ای همۀ ستارگان درخشان، او را بستایید. ای فلک‌الافلاک، او را بستایید، و ای آبهایی که فوق آسمانهایید. اینان همه نام خداوند را بستایند، زیرا که او امر فرمود، و آفریده شدند. و آنها را بر پا داشت، تا ابد‌الآباد، و فریضه‌ای قرار داد که از آن در نتوان گذشت. خداوند را از زمین بستایید، ای جانداران بزرگ دریایی و همۀ ژرفاها؛ ای آذرخش و تگرگ و برف و ابر، و ای بادهای توفانی که امر او را به جا می‌آورید! ای کوهها و همۀ تپه‌ها، ای درختان میوه و همۀ سروها؛ ای وحوش و همۀ چارپایان، ای خزندگان و پرندگان بالدار؛ ای شاهان زمین و تمامی قومها، ای امیران و همۀ حکام جهان؛ ای مردان جوان و دوشیزگان، ای پیران و ای جوانان. اینان همه، نام خداوند را بستایند، زیرا تنها نام او متعال است؛ شکوه او فوق زمین و آسمان است. او شاخی برای قوم خود برافراشته است، ستایش برای همۀ سرسپردگانش، برای بنی‌اسرائیل که قومی نزدیک به اویند. هللویاه!

آمین

مزمور 148:1

mostafamasih.wordpress.com

یک وب‌گاه تازه روی وردپرس.کام بسازید
شروع کنید