عید پسح مبارک… Happy Easter

‏عید آزادی و رهایی بر همگان خجسته باد. به امید روزی که هیچ انسانی تحت ظلم و ستم قرار نداشته باشد و آزادانه و با احترام زندگی کند. عید پسح مبارک!

Happy Eid al-Adha and liberation to all. In the hope of a day when no human being is oppressed and lives freely and with respect. Happy Easter!

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آردنهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

Show a tree of friendship that will bear fruit
Cut down the seedlings of an enemy that has suffered innumerable times

در حالیکه اسرائیل با حفاظت از اماکن مقدس، آزادی عبادت در ماه رمضان را برای فلسطینیان تضمین می‌کند، تروریست‌های فلسطینی با رفتاری داعش‌وار، آرامگاه حضرت یوسف که یکی از اماکن مقدس یهودیان است را تخریب کردند. این راه رسیدن به آرامش و صلح نیست.

نه به جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای رهبر تروریست جهان

While Israel guarantees freedom of worship to Palestinians during Ramadan by protecting holy sites, Palestinian terrorists demolished the tomb of Prophet Yusuf, one of the Jewish holy sites. This is not the way to peace and tranquility.

Not to the Islamic Republic of Iran, Ali Khamenei, the world terrorist leader

صدای زندانیان سیاسی وعقیدتی و مادران دادخواه ایران باشیم ….Let’s be the voice of Iran’s political and ideological prisoners and mothers of justice

اگر من پایه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکمیت مردم و حقوق بشر می‌گذارم به این معنی نیست که در مبارزه کوتاه خواهم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ایرانی و ضد مردمی ولایت‌فقیه را جایز خواهم شمرد. انگیزه پیکار من درست همین اعتقاد به حاکمیت مردم و ناسیونالیسم و حقوق بشر است. من با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعیت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ایران و حقوق فردی ایرانیان می‌آورد مخالفم. من با ارزش‌های این رژیم در ستیزم. به عقیده من باید هرچه زودتر و تا نشانی از ایران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پایان داد این تنها به دست من ساخته نیست من در این کشور آزاد و دارای دمکراسی سعی کردم و میکنم چه از طریق فعالیت مجازی و چه از طریق شرکت در تظاهرات میدانی با مجوز قانونی در میدان دام آمستردام و یا جلوی درب سفارت جمهوری اسلامی که توسط دشمنان ایران اشغال شده صدای زندانیان سیاسی وعقیدتی و مادران دادخواه ایران وطنم باشم…

If I base my struggle against the Islamic Republic on the sovereignty of the people and human rights, it does not mean that I will fall short in the struggle and allow reconciliation with the anti-Iranian and anti-people regime of Velayat-e-Faqih. The motivation for my struggle is precisely this belief in the sovereignty of the people and nationalism and human rights. I oppose the Islamic Republic not for its position, home and life, but for what it brings to Iran’s national interests and the individual rights of Iranians. I am against the values of this regime. In my opinion, the life of the Islamic Republic should be ended as soon as possible, as long as there is no sign of Iran. This is not only made by me. A field with a legal permit in Amsterdam Livestock Square or in front of the door of the Embassy of the Islamic Republic, which is occupied by the enemies of Iran. Israel is a friend of the people of Iran

#اسرائیل_دوست_مردم_ایران

#No2IR نه_به_جمهوری_اسلامی No to the Islamic Republic

I have asked one thing from God, and I will seek it: to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to seek my answer in his temple. Psalm 27: 4

From Ukraine to Iran.

از اوکراین تا ایران
در جنگ جمهوری اسلامی با ایران در آبان خونینِ ایران بیش از هزار و پانصد نفر کشته شدند. جنگ، جنگ است و همانگونه که برای مردم جنگ‌زده‌ی اوکراین سراپا احترام می‌شویم یادمان باشد که کنار دست خودمان شجاع‌ترین انسان‌ها برای وطن شان جان دادند. هر سلبریتی و هنرمند و ورزشکاری را دیدید که از رشادت‌های مردم اوکراین نوشت اما از شجاعت‌های آبان هیچ نگفت، یا بر پوتین لعن و نفرین فرستاد اما در برابر جنایت خامنه‌ای تعظیم یا سکوت کرد بدانید که او نیز در این جنگ تحمیل شده به ملت ایران شده است سرباز دیکتاتور.
جنگ جنگ است و اجازه نمی‌دهیم خون به ناحق ریخته‌ی مردم خودمان فراموش و پایمال شود.
در برابر جنایت پوتین چندین فدراسیون ورزشی روسیه را بایکوت کردند، هر جا دیدید که جماعتی در برابر بایکوت کردن ورزش سیاست زده‌ی حکومتی که سه روزه بیش از هزار و پانصد نفر را کشت می‌گویند شادی را از ملت ایران نگیرید بدانید آنها ریاکاران زمانه هستند که علیه پوتین متحد می‌شوند و به جهان می‌گویند تحریمش کن اما پشت سر خامنه‌ای به نماز می‌ایستند یا به صندوق رای او چون قبله نگاه می‌کنند. پوتین و خامنه‌ای دشمنان آزادی و انسانیت هستند و جنگی که آنان به ملت‌ها تحمیل می‌کنند باید محکوم شود و هر دوی آنها اگر شانس بیاورند که چون قذافی و بن لادن و سلیمانی در آتش جنگی که خود برافروخته‌اند، کشته نشوند، باید در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه و مجازات شوند.

From Ukraine to Iran
In the war between the Islamic Republic and Iran in the bloody November of Iran, more than 1,500 people were killed. War is war, and as we fully respect the war-torn people of Ukraine, let us remember that the bravest people who died for their homeland died at our hands. Have you seen any celebrity, artist or athlete who wrote about the bravery of the Ukrainian people but did not say anything about the bravery of November, or cursed Putin but remained silent in the face of Khamenei’s crime, knowing that he too was imposed on the Iranian nation Is a dictator soldier.
War is war and we will not allow the unjustly shed blood of our people to be forgotten and trampled.
Several Russian sports federations boycotted in the face of Putin’s crime. Putin unites and tells the world to boycott him, but they stand behind Khamenei for prayer or look at his ballot box like a qibla. Putin and Khamenei are enemies of freedom and humanity, and the war they impose on nations must be condemned, and both must be tried in an international tribunal if they are lucky not to be killed like Gaddafi, bin Laden and Soleimani in the fires of their own war. And be punished.

#نه_به_جنگ_بله_به_صلح_و_آزادی

No to war, yes to peace and freedom

A plaintiff family

Please share «Let the voices of political and ideological prisoners be in the prison of Zahak Ali Khamenei the dictator

یک خانواده‌ی دادخواه

امروز خیلی‌ها شدند صدای یک خانواده‌ی دادخواه خانواده‌ای در بهبهان که به جرم دادخواهی مورد آزار و شکنجه حکومت قرار گرفته‌اند. 
(فرزاد انصاری‌ فر )
که شد یکی از نمادهای اعتراضات آبان خونین.

آرش صادقی نوشته:

سهم فرزاد گلوله بود.

سهم برادر و پدرش شکنجه و انفرادی و زندان.
‏سهم خواهری که دادخواه خون به ناحق ریخته برادرش بود،چهار سال و شش ماه زندان.
‏اینجا ایران است به وقت جمهوری اسلامی.

بامداد اعتماد نوشته:

امروز پدری به جرم اینکه پرسیده «چرا پسرم را کشته‌اید؟!» در زندان است. امروز برادری به جرم برادری به بند‌ کشیده شده است. و امروز خواهری به جرم دادخواهی برادر در آستانه بازداشت است. از کدام مغاک تیرهٔ تاریخ آمده‌اید که این چنین با پیوندهای انسانی بیگانه‌اید؟

معمار نوشته:


راه گریزی ندارید؛
‏سمندِ سرکش انتقام با داغ و درفش در کمند نمی‌ماند.
‏خانواده ⁧ انصاری فر ⁩ هراسی از شما به دل‌شان نمی‌نشیند.
‏دست از این آزار و اذیت ها بردارید.

جمهوری اسلامی (فرزاد ⁧ انصاری‌فر) ⁩ رو کشت و خانوادش رو عزادار کرد. اما به همین ظلم بسنده نکرد و چون خانواده اون فریاد دادخواهی بلند کردن، خواهر رو به ۴ سال حبس و پدر و برادرش رو ده روزه بازداشت کرده.


سعید برادر نوید افکاری نوشته:

شرایط خانواده( ⁧انصاری‌فر ) ⁩ آینه تمام‌نمای چهره ستم و ظلم است. حمایت از آنها تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه وظیفه مدنی و سیاسی جامعه امروز ایران است. اگر دادخواهی خانواده‌های دادخواه را بخشی از مطالبه‌های مشروع و به حق «ما» می‌دانستیم نه فقط «آنها»، شاید الان شرایط به گونه دیگری بود.

‏⁧ #انصاری‌فر ⁩

A plaintiff family

Today, many became the voice of a family of plaintiffs in Behbahan who have been persecuted by the government for litigation.
(Farzad Ansarifar)
Which became one of the symbols of the bloody November protests.

Arash Sadeghi By:

Farzad’s share was a bullet.

His brother and father share torture, solitary confinement and imprisonment.
The share of a sister who sued her brother unjustly for bloodshed was four years and six months in prison.
This is Iran at the time of the Islamic Republic.

Bamdad Etemad Posted by:

Today, a father allegedly asked, «Why did you kill my son?» He is in prison. Today, brotherhood has been enslaved for brotherhood. And today a sister is on the verge of arrest for her brother’s lawsuit. From which dark abyss of history do you come that are so alien to human connections?

Architect wrote:


You have no escape;
The rebellious Samand of revenge does not stay in the rope with his hot flag.
The Ansarifar family does not like you for fear of you.
Stop this harassment.

The Islamic Republic killed (Farzad Ansarifar) and mourned his family. But this cruelty was not enough, and because his family shouted for justice, he imprisoned his sister for 4 years and his father and brother for ten days.

Saeed Baradar Navid Afkari By:

The family situation (Ansarifar) is a mirror image of the face of oppression and cruelty. Supporting them is not only a moral duty, but also a civil and political duty of today’s Iranian society. If we considered the litigation of the plaintiff families as part of the legitimate and rightful demands of «us» and not just «them», perhaps the situation would be different now.

# انصاری‌فر

Not to war

The image on the left is of a Ukrainian woman who was harmed by a hostile foreign government, but the image on the right is of an Iranian lioness wounded by hostile domestic rulers.
Yes, we are at war too.
# گوهرعشقی

‏تصویر سمت چپ یک زن اوکراینی‌ست که بدست دولت متخاصم خارجی صدمه دیده ولی تصویر سمت راست یک شیرزن ایرانی‌ست که بدست حاکمان متخاصم داخلی زخمی شده.
‏بله ما هم در جنگیم.
#گوهرعشقی

Not to dictators – not to violence against women #No2IR #No_to_the_dictator

HosseinRonaghi , iranischer politischer Aktivist und überzeugter Gegner der Islamischen Republik,Er wurde von den repressiven Kräften des islamischen Regimes entführt und sein Leben ist in Gefahr.

HosseinRonaghi , iranischer politischer Aktivist und überzeugter Gegner der Islamischen Republik,

Er wurde von den repressiven Kräften des islamischen Regimes entführt und sein Leben ist in Gefahr.

حسین_رونقی

@Amnestie

#حسین رونقی، فعال سیاسی ایرانی و مخالف سرسخت جمهوری اسلامی،
وی توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی ربوده شده و جانش در خطر است.

#حسین_رونقی

Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen de kinderen van God zijn

Jezus Christus zei: Ik ben het licht van de wereld, in de hoop dat het licht van Jezus Christus zal schijnen op de Islamitische Republiek en dat ons Iran zal worden bevrijd.

عیسی مسیح فرمودند من نور جهان هستم به امید آنکه نور عیسی مسیح بر جمهوری اسلامی‌ بتابد و ایران ما آزاد شود

Beste publiek, Mostafa Naderi, ik heb deelgenomen aan een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Het doel is om de boodschap van vrede en vriendschap van het Iraanse volk over te brengen aan het volk en de heersers van Israël. We verwerpen de verrader en de dictator en verlengen een hand van vriendschap aan de wereld.

مخاطب گرامی اینجانب مصطفی نادری در تظاهرات در میدان دام آمستردام شرکت کردم هدف این است که پیام صلح و دوستی مردم ایران را از این طریق به مردم و حاکمان اسرائیل برسونم «مردم ایران با هیچ حکومتی در جهان مشکل ندارند ، ایدئولوژی پوچ خامنه ای عرب زاده خائن ودیکتاتور را رد میکنیم و دست دوستی به دنیا دراز می‌کنیم پاینده_ایران و ایرانی» درود بر قوم بزرگ اسرائیل

Please share on your Instagram page and in all the media you work in. Thank you. Regards, Mostafa Naderi

لطفا در پیج اینستاگرام و در تمامی رسانه هایی که فعالیت می‌کنید اشتراک گذاری کنید سپاس گذارم با احترام مصطفی نادری

Deel en becommentarieer alstublieft. Moge de genade van de Heer Jezus Christus met u zijn

لطفا به  اشتراک بگذارید و نظر خود را کامنت کنید فیض خداوند عیسی مسیح با شما باشد

با WordPress.com یک وب‌گاه رایگان بسازید
شروع کنید